Arbeidsrecht en sociaal recht

In welke mate is een niet-concurrentiebeding geldig, uw werknemer vordert achterstallig loon, is dit terecht ? Op welke vergoedingen heeft u als werknemer recht? Werd u tijdens uw loopbaan correct betaald?

U kan bij ons terecht voor:

  • arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht
  • geschillen ivm arbeidsovereenkomsten
  • ontslag en verbreking van de arbeidsovereenkomst
  • problemen op het werk
  • handelsvertegenwoordigers
  • niet-concurrentiebedingen voor werknemers
  • geschillen RSZ, RSVZ, enz.