Echtscheidingen, familiaal vermogensrecht en erfrecht
Familie- en jeugdrecht

U wordt geconfronteerd met ernstige huwelijksproblemen of stopzetting van een relatie als wettelijk of feitelijk samenwonende. U zit met veel vragen en onzekerheden . Hoe zit het met de regeling voor de kinderen, onderhoudsbijdragen, toewijzing/verkoop van de woning, de verdeling van de goederen ?

Wij staan u bij in alle familiale geschillen en zorgen voor een oplossing:

 • dringende en voorlopige maatregelen bij gezinsproblemen
 • echtscheiding door onderlinge toestemming
 • echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting
 • onderhoudsgelden tussen partners, voor kinderen…
 • ouderlijk gezag, verblijfsregeling van de kinderen
 • vereffening en verdeling na echtscheiding
 • advies inzake huwelijkscontracten
 • problemen tussen feitelijk en wettelijk samenwonenden
 • erfrecht
 • testamenten
 • schenkingen
 • afstamming
 • adoptie
 • erkenning
 • omgangsrecht grootouders
 • verdediging van minderjarigen voor de Jeugdrechtbank
 • burgerlijke partijstellingen voor de jeugdrechtbank
 • beschermingsstatuten inzake onbekwamen : bewindvoeringen